Stationskoffiehuis te Molkwerum circa 1930                                      


Hierboven staat een foto van het stationskoffiehuis van Molkwerum. Molkwerum is een dorp gelegen tussen Stavoren en Hindeloopen met (vroeger en nu) enkele honderden inwoners. Tussen 1900 en 1930 was het pand eigendom van mijn overgrootouders Evert Penning en Anna Eleonora ten Bruin. Het stationskoffiehuis is begin jaren '50 onbewoonbaar verklaard en afgebroken. Op ongeveer dezelfde plaats is een aantal jaren geleden een restaurant geopend met dezelfde naam.

Het bestaan van Evert en Anna is nadrukkelijk gevormd door de aanleg van de spoorwegen in Groningen en Friesland tussen 1860-1900. Nadat er eerst een spoorwegverbinding tussen Groningen een Leeuwarden tot stand kwam, volgde daarna een verbinding tussen Leeuwarden en Sneek. Een paar jaar later werd deze verbinding doorgetrokken naar Stavoren, alwaar men met de boot naar Enkhuizen kon. Om reizigers de nodige versnaperingen en rust te kunnen bieden werden bij diverse stations stationskoffiehuizen aangelegd. Hier werd behalve koffie soms ook alcohol geschonken. Op de foto is recht naast de voordeur een metalen plaat bevestigd waarop staat dat er een vergunning voor het schenken hiervan aanwezig is. Of de reiziger het spoor nadien bijster was...........................   

Door de loop der geschiedenis kwamen Veenkoloniale Groningers aldus terecht in een IJsselmeerdorp in Friesland. Dit is hun verhaal.