Lubbertus (roepnaam: Bertus) is geboren op 29 juni 1898 te Stavoren (akte 15, gemeente Stavoren). Hij vertrekt op 14 augustus 1916 vanuit Molkwerum naar Amsterdam, waar hij bij familie gaat wonen en als los werkman aan de slag gaat. Op 13 november 1916 keert hij vanuit Amsterdam terug naar Molkwerum. 

Op 13 november 1916, zo blijkt uit het bevolkingsregister, keert hij terug naar Molkwerum en gaat hij weer in het stationskoffiehuis bij zijn ouders wonen. In 1918 is hij voor zijn diensttijd gelegerd bij de landmacht in Amersfoort.

Bertus trouwt te Koudum met Geertje de Jong (akte 46, gemeente Hemelumer Oldefaert). In de huwelijksakte wordt vermeld dat Bertus van beroep visser is, bij Geertje staat vermeld dat zij zonder beroep is. Zij wordt geboren te Koudum op 24 augustus 1903 als dochter van Douwe de Jonge en Geeske Feenstra.

Kinderen uit dit huwelijk:

-Evert Lubbertus, geboren te Molkwerum op 3 juni 1929 (akte 60, gemeente Hemelumer Oldefaert);

-Douwe, geboren te Molkwerum op 25 augustus 1933 (akte 49, gemeente Hemelumer Oldefaert), overleden te Bolsward op 10 september 1995, begraven te Hindeloopen;

-Christiaan, geboren te Molkwerum op 2 november 1935 (akte 91, gemeente Hemelumer Oldefaert), overleden te Harlingen op 10 augustus 2006;

-Bauke, geboren te Hindeloopen op 15 november 1940 (akte 8, gemeente Hindeloopen)

Bertus en Geertje gaan in 1925 inwonen in het Stationskoffiehuis van Molkwerum bij Anna Eleonora ten Bruin. Later (waarschijnlijk tussen 1926-1928) verhuizen zij naar het adres Stationswei 9 in Molkwerum. 

Het gezin Penning verhuist in 1937 naar Hindeloopen. De verhuisdatum volgens het bevolkingsregister is 15 mei 1937.

In Hindeloopen worden 2 naast elkaar gelegen huizen gehuurd. Het ene huis wordt gebruikt als woonhuis (nummer C33, Kerkstraat), het andere om de visnetten in te drogen (waarschijnlijk nummer C35, Kerkstraat).

Bertus is overleden te Hindeloopen op 21 maart 1941. Zijn graf (zonder grafsteen) bevindt zich aan de linkerzijde van het pad naar de hoofdingang aan de zuidzijde van de NH-kerk van Hindeloopen.

Geertje is overleden te Koudum op 12 september 1993 (akte 27). Zij is begraven op de begraafplaats van Hindeloopen. Wie meer wil lezen over haar voorouders kan terecht op de uitgebreide website van Paul de Jong: http://www.pdejong.com/genealogie/kwartierstaat/dejong/a1.htm