Wilhelmina Margaretha wordt geboren in de wachtpost van Skillaard/Skillaerd, een gehucht aan de zuidkant van Mantgum, gemeente Baarderadeel op 27 oktober 1884 (akte 139). Zij verhuist op 12 november 1894 vanuit Stavoren naar Leeuwarden. Vanuit Leeuwarden komt zij op 15 november 1895 weer in Stavoren wonen. Zij komt weer in Stavoren wonen op 9 december 1898, toen zij vanuit Amersfoort kwam. Op 3 januari 1899 vertrekt zij vanuit Stavoren naar de Watergraafsmeer (Amsterdam).

Op 30 oktober 1901 verhuist zij vanuit Molkwerum naar Amsterdam. Op 5 juni 1904 verhuist ze weer vanuit Amsterdam terug naar Molkwerum. Op 26 augustus 1904 vertrekt ze opnieuw naar Amsterdam. Zij trouwt op 26 augustus 1904 te Hemelumer Oldefaert met Jan Snikkenburg (akte 30, gemeente Hemelumer Olderfaert). Jan is de zoon van Cornelis Snikkenburg en Lena Berveling. Hij wordt geboren op 3 september 1878 in Amsterdam. Hij is bierbrouwersknecht van beroep. 

Op 1 september 1909 wordt in Amsterdam hun dochter Wilhelmina Margaretha geboren. Zij trouwt met Hendrik Helfrich en overlijdt op 27 juni 1957. Zij ligt begraven op de begraafplaats van Harlingen

Wilhelmina Margaretha woont met Jan in Harlingen en Amsterdam. Het huwelijk is ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 9 februari 1956 en ingeschreven in gemeente Hemelumer Oldefaert op 8 mei 1956. Zij verhuist vanuit Amsterdam naar Apeldoorn op 20 juni 1934. Het bevolkingsregister van Apeldoorn geeft aan dat Wilhelmina gaat wonen op het adres Hoofdweg 183. Tezamen met Wilhelmina verhuist ook haar moeder Anna Eleonora ten Bruin mee van Amsterdam naar Apeldoorn.